Història

L’origen del poble és el castell de Juià, anomenat “Castrum Julianum”.

Cal cercar els orígens històrics de Juià en la documentació medieval, que n’esmenta el castell ja al principi del s. XI, dintre el comtat de Girona.

El castell pertanyia al bisbe de Girona i el tingueren en feu els Baseia i els Cervià. Durant el s. XV passà a la corona.

En el 1830 la jurisdicció del poble era de reialenc.