Església de Sant Pere

Església de Sant Pere
Església de Sant Pere

L’església Parroquial de Sant Pere, tot i que la construcció original possiblement fora gòtica, és de factura renaixentista del segle XVII.

Confessió Catòlica

 • Adreça c/ Església, s/n
 • Tel:  972 49 20 82

PARRÒQUIES DE FLAÇÀ, CELRÀ, JUIÀ, SANT JOAN DE MOLLET, SANT LLORENÇ DE LES ARENES

Horaris de les Celebracions:

 • ST. JOAN MOLLET, Dissabtes i/o anticipades: 18 h. (estiu) – 19 h. (hivern)
 • JUIÀ: Dissabtes i/o anticipades de festius: 19 h.
 • FLAÇÀ: Diumenges i festius a les 10h.(Últim diumenge del mes a St.Fermí).
 • CELRÀ: Dimentens i festius a les 11.30h.

INFORMACIÓ DE SERVEIS

 • FLAÇÀ: Dimarts, de 18:00 – 19:00 i hores convingudes. Rectoria de Flaçà -17463.
 • CELRÀ: Dimecres, de 18:00-19:00 i hores convingudes. Església de St. Feliu de Celrà – 17460.

Telèfons:

 • Mn. Miquel (Diaca – Coordinador): 662.099.505
 • Mn. Joan (Sacerdot -Administrador): 626.063.915
 • Sr. Paco:(Laic amb missió pastoral): 672.605.336

Veniu a les hores de despatx per demanar i preparar els Sagraments

Baptismes: Cal recordar que en principi cadascil ha de demanar i rebre els sagraments a la seva parròquia. Un temps de preparació és necessari. L’Advent (desembre) i Quaresma (febrer – abril) no són temps litúrgics per batejar. En principi, el diumenge és el dia adient pel bateig.

Casaments: Els casaments es faran els dissabtes. Veniu a inscriure-vos a les hores de despatx, al menys 6 mesos abans del casament. En dies i hores convingudes es farà la deguda preparació i se us proposarà una trobada amb altres
parelles, Recordeu que la Quaresma no és temps adient per la celebració del sagrament del matrimoni.

Catequesis: Informeu-vos per les inscripcions dels joves. Les inscripcions es faran a les hores de despatx (EI mes D’OCTUBRE). Catequistes ajudaran als pares en la formació cristiana dels seus fills i filles. També continuarem les trobades de seguiment de formació pels joves que ja han fet la comunió.

Voluntaris: Necessitem voluntaris per els diferents serveis de la comunitat especialment per ajudar a persones necessitades.

NOTA IMPORTANT: Els diumenges i dies festius no se celebraran enterraments a les nostres parròquies.


INFORMACIÓ PER APUNTAR ALS NENS A CATEQUESI