Sant Joan de l’Erm

En aquesta capella de Sant Joan de l’Erm hi va existir una comunitat de donats el 1276. En el primer quart del segle XIII, les monges de Matella van intentar traslladar-se a aquest lloc, però no ho van aconseguir. Finalment, s’hi va instal·lar la comunitat de Matella i Sant Joan de l’Erm, possiblement una única entitat formada per les monges de Santa Coloma de Matella que finalment s’hi havia pogut traslladar a causa de les inundacions de 1327 que afectaren el seu cenobi. Aquí van patir els efectes de la pesta del 1348 que va deixar una única monja amb vida. El 1362 hom autoritzà la seva integració amb la casa de Vilanera.