Jutjat de Pau

Horari d’atenció ciutadana del Jutjat de Pau i Registre Civil:

  • Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10h a 14h i dimarts de 16h a 20h
  • Telèfon: 972.49.02.30

Jutge de Pau de Juià: Sr.Ignasi Vilaseca-Lluch

  •  Nomenament al càrrec: 26/06/2017

Jutgessa de Pau Substituta: Sra. Maria Lozano Galindo

  • Nomenament al càrrec:29/09/2014

Secretari: Sr. Josep Arbat Corral