Jutjat de Pau

Horari d’atenció ciutadana del Jutjat de Pau i Registre Civil:

  • Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 h a 14 h i dimarts de 16 h a 20 h
  • Telèfon: 972 49 02 30

Jutge de Pau de Juià: Sr. Ignasi Vilaseca-Lluch

  •  Nomenament al càrrec: 26/06/2017

Jutgessa de Pau Substituta: Sra. Maria Lozano Galindo

  • Nomenament al càrrec: 29/09/2014

Secretari: Sra. Sandra Domínguez Sánchez

Més informació: Jutjat de Pau