Junta de Govern Local

MARGARITA JEREZ COSTA

Regidora de benestar social i promoció econòmica, turisme i representant de l’ACM i de la FMC.

benestarsocial@juia.cat


JOSEP MULÀ ALOFRA

Regidor de medi ambient, serveis municipals i mobilitat, representant del CILMA.

mediambient@juia.cat

 


MÒNICA CASADO PUJOL

Regidora d’educació, cultura i joventut, representant de Les Gavarres.

cultura@juia.cat

 

  • Competències
    • Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions.
    • Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis.