Natura i paisatge

Conreus i boscos d’alzines i pins a la plana i castanyers i roures a les zones humides.