Passat medieval

El castell de Juià era una de les fortaleses de les Gavarres.