Tràmit comunicació de crema

Comunicació de la crema de brancatge procedent de treballs agrícoles en el període comprès entre el 16 d’octubre i el 14 de març (ambdós inclosos).

Les persones que vulguin encendre foc en terrenys forestal o als 500 m que els envolta ho han de notificar / comunicar a l’Ajuntament, segons normativa vigent.