SUBVENCIONS

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Juià durant l’any 2020 les següents subvencions:

  • Assistència i Cooperació Econòmica – Subvenció per a “actuacions municipals motivades pel temporal Gloria”, per un import de 7.637,11€.
  • Cooperació Esportiva – Subvenció A1 de programes municipals de suport a l’activitat fisicoesportiva per un import de 1.760€
  • Cooperació Esportiva – Subvenció A3 de suport en les actuacions dels equipaments esportius, per un import de 1.049,71€.
  • Monuments – Subvencions per a la restauració i conservació d’immobles de valor patrimonial, Castell de Juià, per un import de 32.880€
  • Assistència i cooperació informàtica – Subvenció Fons de cooperació noves tecnologies, per un import de 668 €.
  • Assistència i Cooperació econòmica – Subvenció per despeses corrents i camins, per un import de 24.624,60 €
  • Medi Ambient – Campanya del Pla a l’Acció L5 per un import de 9.000€
  • Medi Ambient – Campanya del Pla a l’Acció L1 per un import de 225,50€