POUM

MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM 6

MODIFICACIÓ POUM 5

PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA NÚMERO 4

DOCUMENTACIÓ ESCRITA

Memòria

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Informació

Ordenació

MODIFICACIÓ DE L’AGENDA D’ACTUACIONS AMBIT PA3

Edicte poum habitatge mes planols.

MOD NORMES HPP-POUM.

MODIFICACIÓ DE L’AGENDA

ÀMBIT DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES DEL PLA DE MILLORA PA-1

Edicte PA-1

ÀMBIT DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES DEL PLA DE MILLORA PA-3

Edicte PA-3